1875- Początki Straży

Garwolin był miastem o zwartej zabudowie na ogół drewnianej. W domostwach używano otwartego ognia do ogrzewania i oświetlenia. Często więc wybuchały pożary. Jeden z większych pożarów wybuchł w roku 1854. Wśród światłych obywateli naszego miasta powstał pomysł utworzenia Straży Ogniowej. Opracowano statut i utworzono komitet organizacyjny w którego skład weszli między innymi Jan Nowak – Lekarz powiatowy oraz Maksymilian Stępkowski sekretarz Sądu Pokoju. Zwrócono się z prośbą do władz o zgodę na rozpoczęcie działalności. Było to jak pisze prof. Gnat-Wieteska w latach 70-tych XIXw. Za oficjalną datę powstania straży uważa się rok 1875

1881 – Powstanie OrkiestryW roku 1881 zaistniały możliwości prawne do utworzenia Straży Ogniowej. Można było zapisywać członków honorowych i czynnych. 6 września 1881r Straż Ogniowa w Garwolinie oficjalnie zaczęła swoją działalność. Prawdopodobnie utworzono też drużynę trębaczy lub sygnalistów co można uznać za rozpoczęcie działalności muzycznej Orkiestry. Straż Ogniowa w Garwolinie była 40 strażą w Królestwie Polskim.

1908 – Powstanie Orkiestry wg prof. Gnat-Wieteski

Wydaje się że jest to data bliższa prawdy. W latach 90tych XIXw utworzono orkiestrę dętą w koszarach Armii Rosyjskiej stacjonującej w naszym mieście z pewnością był to wzór. Inicjatorem powstania orkiestry był Jan Migdalski właściciel dóbr Łętów. Pierwszymi członkami orkiestry byłi: Stanisław Jabłoński, Paweł Piesio, Stanisław Chmielewski i Władysław Hyżyński.
Pierwszym kapelmistrzem został Sybilski. Pomagał mu kapelmistrz orkiestry Pułku Dragonów.
Próby odbywały się w domu p. Sternów obecny róg ulic Polskiej i Młyńskiej.
W tamtych latach naukę muzyki rozpoczeli m.in. Jan Mikulski, Szymon Piesiewicz, Stanisław Michalik i Franciszek Makulec.
Orkiestra koncertowała dla mieszkańców Garwolina w skwerku za kościołem.

1913 – Stan posiadania 

5 trąbek sygnałowych, 3 kornety, 2 trąbki, 2 alty, 1 baryton, 1 tenor, 2 waltornie, 2 basy, 2 bębny i parę czyneli.

1925 zaprzestanie działalności


1934-akcja zbierania funduszy na zakup instrumentów
Inicjatorem jej jest naczelnik straży Michał Gniedziukow.. Zorganizowano majówkę w której zebrano 225zł

1935r Zakupy instrumentów
Na początku 1935 dla orkiestry zakupiono 17 instrumentów za 3000 zł

19 marca 1935 Pierwszy występ orkiestry 
Orkiestra zagrała w dniu imienin Marszałka Józefa Piłsudskiego


1948
Znów po wojnie orkiestra się odradza. W tym roku zakupiono instrumenty za 221 097zł. Kierownictwo objął Zygmunt Tkaczyk


8 maja 1949r
Uroczystości nadania sztandaru Ochotniczej Straży Pożarnej w Garwolinie i obchody 70 rocznicy istnienia

13 stycznia 1952r
Odbyło się zebranie strażackie na którym omówiono sytuacje straży i orkiestry. Prawdopodobnie zaangażowanie strażaków i orkiestrantów nie było zbyt duże bo szukano źródeł problemu, nie mogąc głośno powiedzieć o sytuacji politycznej czasów stalinowskich. Zapadła m. in decyzja o odebraniu instrumentów.

Przemiany 1956r
Wraz z odwilżą straż i orkiestra wznawia działalność. W pracach OSP uczestniczył ks. Stanisław Byczyński wikariusz parafii Garwolin jako kapelan i członek wspierający.

1965
Orkiestra nie uczestniczy w obchodach 20 rocznicy zwycięstwa nad faszyzmem. Spowodowało to zainteresowanie władz problemem orkiestry

1967
Zakupiono nowe instrumenty za 41 584zł. W tym czasie było 25 orkiestrantów starszych i 12 młodych

1976
11 kwietnia 1976r prezesem OSP został Klemens Ptach który pełni ją obecnie.

1979-1980
Orkistra otrzymuje 2 tenory, bas B, baryton, tubę Es, bęben marszowy , alt, 9 trąbek, 4 puzony, 5 werbli, buławę i pulpity do nut, mundury i naszywki na rękawy

11 maja 1980
Orkiestra zajmuje I miejsce na IV Wojewódzkim Przeglądzie Orkiestr Dętych w Siedlcach

14-15 sierpień
Orkiestra wprowadza pielgrzymkę na Jasną Górę

14 września 1980
I miejsce w eliminacjach międzywojewódzkich w Łomży. Otrzymuje kwalifikacje do finału VI Ogólnopolskiego Festiwalu Orkiestr Dętych w Koszalinie

3 maja 1981
I miejsce na V Wojewódzkim Przeglądzie Orkiestr Dętych w Siedlcach

9 maja orkiestra brała udział w uroczystościach 350-lecia Obrazu Matki Boskiej Kodeńskiej w Kodniu

27 czerwca 1981r
I miejsce wraz z orkiestrą z Nałęczowa na V Ogólnopolskim Festiwalu Orkiestr Dętych w Koszalinie. Pokonaliśmy orkiestry z Wyszkowa, Zduńskiej Woli, Kościana, Aleksandrowa Kujawskiego i Zagórowa. Orkiestra w konkursie zagrała Poloneza A-dur Chopina, Polkę koncertową „Dwie Wesołe Trąbki” oraz Hopak Arama Chaczaturiana

8 września 1981r
Uroczysta Msza św. polowa na błoniu miejskim w rocznicę bombardowania Garwolina i koncert na skwerku.

11 listopada 1981r.
Uroczyste odsłonięcie kamienia poświęconego Marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu i upamiętniającego jego pobyt w Garwolinie w sierpniu 1920r. Inicjatorem pomnika był NSZZ Solidarność.

9 maja 1982r
Orkiestra zajęła II miejsce (nie przyznano głównej nagrody) na VI Wojewódzkim Przeglądzie Orkiestr Dętych w Sokołowie Podlaskim.

19 września 1982r
IV Przegłąd Orkiestr Dętych Mazowsza Kurpi i Podlasia w Otwocku.

Inne występy z roku 1982
Otwarcie remizy i wręczenie sztandaru OSP w Wólce Ostrożeńskiej, Powitania Matki Boskiej Częstochowskiej w Garwolinie i w Katedrze Siedleckiej, i w czasie wejścia pielgrzymki na Jasną Górę.        
30 czerwiec- 3 lipiec 1983r
Orkiestra uczestniczy w VI Ogólnopolskim Festiwalu Orkiestr Dętych w Koszalinie. Zajęła tam IV miejsce.

16 czerwca 1983r
Powitanie papierza Jana Pawła II w czasie jego pielgrzymki do Polski i przemarsz ulicami Warszawy na Plac Zamkowy

17 czerwca 1983r
Przemarsz z Anina pod Warszawą na stadion X-lecia na Msżę św. odprawianą przez Papieża na koronie stadionu. Orkiestra prowadziła ok 1000 osobową grupę przez ok 10 km.

14 sierpień 1983r
Wejście z garwolińską grupą pielgrzymkową na Jasną Górę

5 czerwiec 1984r
Pożegnanie najstarszego członka orkiestry Franciszka Makulca. Grał od 1913r.

15 czerwca 1984r
Pogrzeb Zdzisława Kwiatka (grał na basie I)

6 maja 1984r
VII Wojewódzki Przegląd Orkiestr Dętych w Garwolinie. I miejsce

2 września 1984r
VIII Międzywojewódzki Przegląd Orkiestr Dętych OSP Polski Południowo-wschodniej w Lublinie.
Orkiestra werdyktem Jury pod przewodnictwem płk Władysława Balickiego otrzymała drugą nagrodę za orkiestrą z Nałęczowa.Nagrodę otrzymał też 9-letni Dariusz Szubiński jako najmłodszy muzyk.

16 września 1984r
I miejsce na VI Przeglądzie Strażackich Orkiestr Mazowsza Kurpi i Podlasia w Otwocku.

1 grudnia 1984r
zastępcą kapelmistrza zostaje Marek Kozicki

12 maja 1985r
I miejsce w IX Wojewódzkim Przeglądzie Orkiestr Dętych w Stoczku Łukowskim

koniec maja 1985r
Orkiestra przebywa na zgrupowaniu w Sokołowie Podlaskim. Przygotowuję się tam do wyjazdu do Czechosłowacji i do Koszalina.

13-18 czerwiec 1985r
Orkiestra wyjeżdża do Czechosłowacji do miasta Kolin i uczestniczy tam w Festiwalu Orkiestr Dętych im Frantiszka Kmocha. Występowały tam oprócz miejscowych orkiestry z Rumuni, NRD, NRF, Szwajcarii i Wielkiej Brytanii.

27-30 czerwiec 1985r
VIII Ogólnopolski Festiwal Orkiestr Dętych w Koszalinie. Orkiestra zdobyła I miejsce, oraz tubę i czynele.

15 września 1985r
Obchody 75-lecia OSP w Ostrożeniu

20 września 1985r.
Długoletni kapelmistrz i twórca sukcesów orkiestry Tadeusz Miętus składa rezygnację z funkcji kapelmistrza. Stanowisko to obejmuje Ryszard Szewczyk.

3 Października 1985r
Wojewoda Siedlecki Marek Zelent funduje orkiestrze waltornie, kornet i dwa suzafony

8 czerwca 1987r
orkiestra dęta uczestniczyła w powitaniu papieża Jana Pawła II.

25-28 czerwca 1987r
II miejsce na Festiwalu Orkiestr Dętych w Ciechanowie, Nagrodę indywidualną otrzymał też Tadeusz Miętus.

8 maja 1988r
Wojewódzki Przegląd Orkiestr Dętych w Węgrowie – I miejsce

15 maja 1988r
Uroczystości odsłonięcia pomnika „Czynu Strażackiego w Siedlcach

29 maja 1988r
Międzywojewódzki Przegląd Orkiestr Dętych w Siemiatyczach – I miejsce

1 września 1989r
Msza Polowa na stadionie MOSIR w Garwolinie z okazji 50 rocznicy wybuchu wojny i bombardowania miasta przez Luftwaffe.

15 sierpnia 1990
Obchody 70 rocznicy wojny 1920r i „Cudu nad Wisłą”

2 maja 1991r
I miejsce Wojewódzki Przegląd Orkiestr Dętych w Siedlcach

4 maja 1991
Ogólnopolska pielgrzymka strażaków na Jasną Górę

31 sierpnia 1991r
Uroczystość poświęcenia placu pod budowę nowego kościoła w Garwolinie

7 wrzesień 1991r
Uroczystości w sanktuarium w Górkach z udziałem Biskupa Polowego Wojska Polskiego ks. gen. Leszka Sławoja Głódzia.

25 lutego 1992r
Obowiązki kapelmistrza obejmuje Marek Kozicki.

10 maja 1992r
I miejsce na Wojewódzkim Przeglądzie Orkiestr Dętych w Stoczku Łukowskim

9 maja `1993r
II miejsce na Wojewódzkim Przeglądzie Orkiestr Dętych w Dobrem k. Mińska Mazowieckiego

28 maja 1995r
I miejsce na Wojewódzkim Przeglądzie Orkiestr Dętych w Mińsku Mazowieckim

17 września 1995r
Uroczystości XV lecia Oddziału „NSZZ Solidarność” w Garwolinie

30 czerwca 1996r.
Międzywojewódzki Przegląd Orkiestr Dętych w Siemiatyczach

1 czerwca 1997r.
II miejsce Wojewódzki Przegląd Orkiestr Dętych

15 czerwca 1997r
Uroczystości ku czci Męczenników Podlaskich w Pratulinie z udziałem Prymasa ks. kard. Józefa Glempa.

7 czerwca 1998r.
Wojewódzki Przegląd Orkiestr Dętych w Garwolinie – nagroda 2000 zł

30 stycznia 2005r.
Marek Kozizki rezygnuje z prowadzenia orkiestry ze względu na stan zdrowia.

Marzec 2005r
Funkcję kapelmistrza orkiestry obejmuje Zbigniew Miętus. Jego zastępcą zostaje Tadeusz Miętus

1 lipca 2007r.
I Powiatowy Przegląd Orkiestr OSP w Garwolinie. Wzięły w nim udział okiestry OSP: Garwolin, Żelechów, Łaskarzew, Pilawa, Huta Czechy, Miastków Stary. Jego inicjatorem był Zbigniew
Gnat-Wieteska

 

Kalendarium powstało na podstawie książki prof. Zbigniewa Gnata-Wieteski "Dzieje Ochotniczej Straży Pożarnej w Garwolinie" 

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież